140 гаруй оронд салбартай Английн Pearson байгууллагын олон улсын англи хэлний стандартын дагуу боловсруулагдсан шилдэг сурах бичгүүдийг танилцуулж байна. Эдгээр нь сүүлийн үеийн агуулга, үнэлгээ, суралцахуйн холимог аргад тулгуурлан зохиогдсон тул дэлхий дахинаа хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа шилдэг сурах бичгүүд юм. Pearson байгууллага тус уралдаанд дараах номуудыг тохирох түвшингээр нь санал болгож байна.